Tuyển dụng Obox Group

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Đang tuyển

TALENTMATE TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG

Tuyển dụng Tuỳ vào số lượng CV cung ứng trong tháng, không giới hạn mức thu nhập 3 30/04/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Nhân viên Salesman ngành POD Obox Designs

Obox Designs 6-8tr/tháng 2 12/03/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng Part-time

Obox Jobs 0 5 23/10/2022
Đang tuyển

Tuyển dụng Designer Full-time P.O.D

Obox Designs 6.000.000-8.000.000 2 26/09/2021
Đang tuyển

OBOX JOBS TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Obox Designs 6-8tr/tháng 2 31/08/2022
Dừng tuyển

OBOX JOBS TUYỂN DỤNG THỰC TẬP SINH CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

Obox Designs 3 28/08/2022
Đang tuyển

Tuyển dụng Designer Part-time P.O.D

Obox Designs 3-4.000.000 3 30/06/2022
Đang tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing Part-time

Obox Academy 2 30/06/2022
Dừng tuyển

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PART-TIME NGÀNH POD

Obox Designs 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ + Thưởng KPIs 2 31/05/2022
Dừng tuyển

TUYỂN DỤNG CỘNG TÁC VIÊN TUYỂN DỤNG CÔNG TY OBOX GROUP

Back Office 4 30/04/2022