Tất cả việc làm theo vị trí Tuyển dụng Part time

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Đang tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Tuyển dụng Part-time

Obox Jobs 0 5 23/10/2022
Dừng tuyển

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN PART-TIME TÌM KIẾM SẢN PHẨM DROPSHIPPING

Obox Group's Client Lương cơ bản: 3.000.000 VNĐ + % doanh thu sản phẩm 1 11/08/2022
Đang tuyển

Tuyển dụng Designer Part-time P.O.D

Obox Designs 3-4.000.000 3 30/06/2022
Đang tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing Part-time

Obox Academy 2 30/06/2022
Dừng tuyển

TUYỂN DỤNG NHÂN VIÊN CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG PART-TIME NGÀNH POD

Obox Designs 2.000.000 - 3.000.000 VNĐ + Thưởng KPIs 2 31/05/2022
trợ lý head teacher Dừng tuyển

Tuyển dụng vị trí Trợ lý Head Teacher Part-time

Home English 2.000.000 - 3.000.000 đ 2 07/09/2021
Tuyển dụng Home English Dừng tuyển

Tuyển dụng vị trí Recruiter Full-time / Part-time Home English

Obox Group's Client Home English Lương cơ bản: 5.000.000 VNĐ 2 31/08/2021
tuyen-dung-obox-designs Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer P.O.D Part-time

Obox Designs 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 30/09/2021
tuyen-dung-chuyen-vien-tai-chinh Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự Part-time

Back Office 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 01/07/2021
Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng Part-time

Back Office 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 01/07/2021