Tất cả việc làm theo vị trí Marketing

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Đang tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing Part-time

Obox Academy 2 30/06/2022
Dừng tuyển

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Full-time ngành P.o.D

Obox Designs Lương cơ bản: 6-8.000.000 VNĐ + thưởng KPI 1 31/01/2022
Dừng tuyển

Tuyển dụng Nhân viên Marketing Part-time ngành P.o.D

Obox Designs 1.500.000 VNĐ + Thưởng KPIs 2 31/01/2022
tuyển dụng TTS Marketing Dừng tuyển

Tuyển dụng Thực tập sinh Marketing ngành P.o.D

Obox Designs 3.000.000 VNĐ + Thưởng KPIs 4 09/09/2021
Dừng tuyển

Tuyển dụng Thực Tập Sinh Marketing Tuyển dụng

Back Office 6 09/09/2021