Tất cả việc làm theo vị trí Designer P.o.D

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer Fulltime P.O.D

Obox Group's Client SHOCK BROTHERS Lương cơ bản : 7.000.000 VNĐ đến 9.000.000 VNĐ 1 10/01/2022
Tuyển dụng Designer P.O.D Full-time Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer Full-time P.O.D

Obox Group's Client HBL Media Lương cơ bản: 6-7.000.000 VNĐ + thưởng KPI 1 07/09/2021
Tuyển dụng Designer P.o.D Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer ngành P.O.D Full-time

Obox Group's Client AZ Team Lương cơ bản: 7.000.000 VNĐ + thưởng KPI 1 14/04/2021