Tất cả việc làm theo vị trí Designer P.o.D

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
tuyen-dung-obox-designs Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer P.O.D Part-time

Obox Designs 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 30/09/2021
tuyen-dung-obox-designs Dừng tuyển

Tuyển dụng Designer P.O.D Full-time

Obox Designs 6.000.000 đ - 10.000.000 đ 2 30/09/2021
Đang tuyển

Tuyển dụng Designer Full-time P.O.D

Obox Designs 6.000.000-8.000.000 2 26/09/2021
Đang tuyển

Tuyển dụng Designer Part-time P.O.D

Obox Designs 3-4.000.000 3 30/06/2022