Tất cả việc làm theo vị trí Chuyên viên tuyển dụng

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Đang tuyển

CÔNG TY ONTOP GLOBAL TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG

Obox Group's Client ONTOP GLOBAL Lương: 12.000.000 - 15.000.000 1 15/08/2022
Đang tuyển

BRANDO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN MARKETING SOCIAL

Đang tuyển

BIKEN WEDDING TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TRANG ĐIỂM

BIKEN WEDDING 12.000.000-30.000.000 4 31/05/2023
Đang tuyển

GEN E BY GENERALI TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN QUẢN LÝ KHÁCH HÀNG

GEN E BY GENERALI 7.000.000 - 30.000.000 2 31/05/2023
Đang tuyển

BRANDO TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TECHNICAL SEO

Obox Group's Client Brando Lương cơ bản lên đến 18 triệu VNĐ/tháng (deal cao hơn nữa theo năng lực) 3 16/04/2023
Đang tuyển

MANULIFE TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TƯ VẤN

Obox Group's Client Manulife Thu nhập: 17-24 triệu/tháng (2 mức lương cơ bản:  4 triệu và 7 triệu). 10 31/03/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Content Website Brando

Obox Group's Client Brando Lương cơ bản + hiệu suất công việc: 6.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ 5 31/03/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Kinh doanh Brando

Obox Group's Client Brando Thu nhập: từ 10.000.000 VNĐ - 20.000.000 VNĐ 5 31/03/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên SEO Brando

Obox Group's Client Brando Lương cơ bản + hiệu suất công việc: 7.000.000 VNĐ - 9.000.000 VNĐ 3 19/03/2023
Đang tuyển

Tuyển dụng Chuyên Viên Seo Website Avedia Team

Obox Group's Client Avedia Team Lương: 9.000.000 - 10.000.000 3 11/12/2022