Tất cả việc làm theo vị trí Chuyên viên tuyển dụng

Vị trí công việc Phòng ban Mức lương Số lượng Ngày hết hạn
Dừng tuyển

TUYỂN DỤNG CHUYÊN VIÊN TUYỂN DỤNG FULL-TIME

Back Office 7.000.000 Đ 1 20/03/2022
Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng Full-time

Back Office 7.000.000 đ 2 17/07/2021
Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Tuyển dụng Part-time

Back Office 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 01/07/2021
tuyen-dung-tts-salesman Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Salesman Full-time

Obox Designs 6.000.000đ - 15.000.000 đ 1 14/07/2021
tuyen-dung-chuyen-vien-tai-chinh Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự Full-time

Back Office 7.000.000 đ 2 16/07/2021
tuyen-dung-chuyen-vien-tai-chinh Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Nhân sự Part-time

Back Office 3.000.000 đ - 4.000.000 đ 2 01/07/2021
tuyen-dung-chuyen-vien-tai-chinh Dừng tuyển

Tuyển dụng Chuyên viên Tài chính Full-time

Back Office 6.000.000 đ - 7.000.000 đ 1 01/07/2021